• Zwroty i Reklamacje

1. ZWROTY

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 • Aby dokonać zwrotu klient powinien skorzystać z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia. Wypełniony formularz należy umieścić w przesyłce.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Akceptowalne są tylko i wyłącznie towary i przedmioty nieużywane, pozostające w swoich oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach. 

 • Zwrócimy Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli został wybrany inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów. 

 • Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 • Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. 

 • Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 • Istnieją wyjątki kiedy zwroty nie są akceptowalne i są to na przykład sytuacje:

 a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 


c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 


d) w której przedmiotem 
 świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

2.  REKLAMACJE

 

 • Aby zareklamować otrzymany produkt prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: reklamacje@misiukrzysiu.pl z pełnym opisem zgłaszanej sprawy. Po pozytywny, zweryfikowaniu zgłoszenia prosimy o przesłanie reklamowanego towaru na adres naszego sklepu: SMART Solutions, ul. Poznańska 75, 60-185 Skórzewo załączając w przesyłce informacje na temat numeru zamówienia.

 • Po otrzymaniu przesyłki rozpatrzymy reklamację w okresie 14 dni i poinformujemy o sposobie jej zakończenia. 

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, pełnowartościowy produkt lub pieniądze za reklamowany towar zwrócimy  w okresie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.